menu dblex
krampanfall
substantiv
konvulsion
kramp
paroxysm

Alla synonymer går att klicka på.