menu dblex
konvulsion
substantiv
krampanfall
krampryckning
kramp
spasm
paroxysm
grimas
förvridning
Se även
konvulsioner

Alla synonymer går att klicka på.