menu dblex
kontur
substantiv
ytterlinje
silhuett
linje
profil
antydan
kantlinje
omkrets
grunddrag
skiss
utkast
stora drag
drag
grundlinje
kurva
huvudlinjer
Se även
konturer

Alla synonymer går att klicka på.