menu dblex
grundlinje
substantiv
kontur
grunddrag
huvuddrag
Se även
grundlinjer
grundlinjerna

Alla synonymer går att klicka på.