menu dblex
kompensation
substantiv
ersättning
gottgörelse
utjämning
skadeersättning
vederlag
skadestånd
vedergällning
substitut
kvittning
I uttryck
ge kompensation

Alla synonymer går att klicka på.