menu dblex
kvittning
substantiv
avräkning
clearing

Alla synonymer går att klicka på.