menu dblex
kava
verb
krypa
kravla
åla
klättra
arbeta sig fram
hasa

Alla synonymer går att klicka på.