menu dblex
kravla
verb
krypa
kräla
kava
åla
orma sig
klänga
kralla
släpa sig fram
klättra
ringla sig fram
streta
I uttryck
kravla sig upp

Alla synonymer går att klicka på.