menu dblex
katarakt
substantiv
vattenfall
fors
grå starr

Alla synonymer går att klicka på.