menu dblex
fors
substantiv
skur
störtflod
ström
kaskad
flod
å
fall
streke
strömfåra
katarakt
brusande vatten
stråk
flöde
vattendrag

Alla synonymer går att klicka på.