menu dblex
kalla upp
verb
ropa upp
uppkalla

Alla synonymer går att klicka på.