menu dblex
kadaver
substantiv
as
lik
åtel
luder
skrov
kropp
skrott

Alla synonymer går att klicka på.