menu dblex
as
substantiv
kadaver
lik
åtel
luder
skrov
usling
kräk
lymmel
as
substantiv
gud
ase
gudom

Alla synonymer går att klicka på.