menu dblex
kärr
substantiv
sump
myr
träsk
dy
moras
sankmark
sumpmark
mosse
pöl
vattensjuk mark
sjö
gungfly
göl
mad
myrmark
rås
sidlänt trakt

Alla synonymer går att klicka på.