menu dblex
jämka på
verb
modifiera

Alla synonymer går att klicka på.