menu dblex
modifiera
verb
jämka på
ombilda
förändra
omforma
ändra
mildra
jämka
moderera
anpassa
lämpa
dämpa
inskränka
begränsa

Alla synonymer går att klicka på.