menu dblex
invänta
verb
vänta på
avvakta
avbida
emotse
förbida
passa
vänta

Alla synonymer går att klicka på.