menu dblex
inte kunna bestämma sig
verb
vara obeslutsam
vackla
tveka
vela
vingla

Alla synonymer går att klicka på.