menu dblex
intas
verb
gripas
Se även
inta
intaga
intagas

Alla synonymer går att klicka på.