menu dblex
intagas
verb
Se även
inta
intaga
intas

Alla synonymer går att klicka på.