menu dblex
inströmma
verb
inflyta
ingå
inkomma
inlöpa

Alla synonymer går att klicka på.