menu dblex
inflyta
verb
inströmma
ingå
inkomma
inlöpa
tillflyta
inbetalas
komma in
införas
publiceras
I uttryck
låta inflyta

Alla synonymer går att klicka på.