menu dblex
inskränkande
adjektiv
restriktiv
begränsande
prohibitiv
återhållsam
limiterande

Alla synonymer går att klicka på.