menu dblex
restriktiv
adjektiv
inskränkande
återhållsam
prohibitiv
begränsande
njugg
sparsam
förbehållsam
förbuds-

Alla synonymer går att klicka på.