menu dblex
inräkna
verb
medräkna
inbegripa
ta med
inberäkna
medta
ta hänsyn till
Se även
inräknas
I uttryck
kunna inräkna

Alla synonymer går att klicka på.