menu dblex
inlöpa
verb
anlöpa
gå in
angöra
ankomma
anlända
inflyta
insegla

Alla synonymer går att klicka på.