menu dblex
inkräva
verb
indriva
infordra
inkassera

Alla synonymer går att klicka på.