menu dblex
idelig
adjektiv
ständig
oavbruten
oavlåtlig
oupphörlig
trägen
evinnerlig
flitig
evig
stundlig
ihållande
tät

Alla synonymer går att klicka på.