menu dblex
evinnerlig
adjektiv
evig
oupphörlig
ständig
evärdlig
idelig
ändlös
odödlig
oändlig
ihållande
kronisk
välsignad

Alla synonymer går att klicka på.