menu dblex
i hög grad
adverb
mycket
högeligen
övermåttan
mäkta
oerhört
storligen
långt
vida
särdeles
ytterligt
illa

Alla synonymer går att klicka på.