menu dblex
storligen
adverb
i hög grad
högeligen
mycket
jämmerligt
storliga

Alla synonymer går att klicka på.