menu dblex
humanitär
adjektiv
människovänlig
medmänsklig
altruistisk
barmhärtig
social
som avser mänsklighetens väl

Alla synonymer går att klicka på.