menu dblex
horisontell
adjektiv
vågrät
horisontal
plan
flack
flat

Alla synonymer går att klicka på.