menu dblex
horisontal
adjektiv
vågrät
plan
flack
flat
horisontell
jämn
liggande

Alla synonymer går att klicka på.