menu dblex
holmgång
substantiv
envig
strid
dust
kamp
tvekamp
duell
slagsmål

Alla synonymer går att klicka på.