menu dblex
duell
substantiv
envig
holmgång
tvekamp
kraftmätning
mensur
tvist
strid
sammanstötning
polemik
match

Alla synonymer går att klicka på.