menu dblex
ha planer på
verb
projektera
planera

Alla synonymer går att klicka på.