menu dblex
projektera
verb
planera
ha planer på
planlägga
framlägga förslag om
föreslå

Alla synonymer går att klicka på.