menu dblex
ha hallucinationer
verb
hallucinera

Alla synonymer går att klicka på.