menu dblex
hallucinera
verb
ha hallucinationer

Alla synonymer går att klicka på.