menu dblex
högstdensamme
pronomen
densamme

Alla synonymer går att klicka på.