menu dblex
hög hatt
substantiv
cylinderhatt
cylinder
skorstenshatt
storm
stuk

Alla synonymer går att klicka på.