menu dblex
skorstenshatt
substantiv
cylinder
cylinderhatt
hög hatt
storm
chapeauclaque

Alla synonymer går att klicka på.