menu dblex
hållhake
substantiv
spärrhake
krampa
tygel
hämsko
band
grepp
tag
hinder
fast punkt
kontroll
tumme på ögat
I uttryck
lägga en hållhake på någon

Alla synonymer går att klicka på.