menu dblex
hässja
substantiv
skyl
snes
vålm
stack
höstack
krake

Alla synonymer går att klicka på.