menu dblex
snes
substantiv
krake
såte
hässja
kärve
stör
skyl
stack
sädesskyl

Alla synonymer går att klicka på.