menu dblex
hämtare
substantiv
kärl
kanna
tillbringare
behållare
hink
ämbar

Alla synonymer går att klicka på.