menu dblex
gravera
verb
inrista
rista
ciselera
radera
snida
pränta
sticka
etsa
inpränta
besvära
belasta
tynga
inteckna

Alla synonymer går att klicka på.