menu dblex
etsa
verb
fräta
bränna
angripa
gravera
ciselera
radera
bita sig in
skarpt teckna
sticka
härda
I uttryck
etsa sig in

Alla synonymer går att klicka på.