menu dblex
glimma
verb
glittra
glänsa
skimra
tindra
lysa
blänka
gnistra
stråla
glimta
glindra
blinka
glimra
leka
låga
pyra
glöda
flämta
ulma
glisa
I uttryck
glimma till

Alla synonymer går att klicka på.